Fundacja na rzecz chorych
na stwardnienie rozsiane

NIP 894-29-86-057 KRS 0000338878

UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to. Czytaj więcej…

Zrozumiałem

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies.

Informacje zapisane w ciasteczkach są wykorzystywane w celach statystycznych, analizy ruchu i zapisywania ustawień. Dalsze korzystanie z serwisu z włączonym zapisem cookies oznacza zgodę na ich używanie i zapisywanie ich w Twojej przeglądarce. W ustawieniach przeglądarki możesz zmienić ustawienia dotyczące cookies.

Jak przystąpić do bezpłatnego Programu JeSteśmy RazeM i mieć możliwość korzystania z subkonta? To proste!

 

Krok 1
  Zapoznaj się z Porozumieniem w sprawie przystąpienia do Programu JeSteśmy RazeM.
 
Krok 2
  Zapoznaj się ze Wskazówkami Programu JeSteśmy RazeM.
 
Krok 3
 

Przygotuj zaświadczenie lekarskie o fakcie bycia osobą chorą na stwardnienie rozsiane. Potwierdzeniem faktu bycia osobą chorą na SM powinno być zeskanowane lub sfotografowane zaświadczenie lekarskie lub wypis ze szpitala (strona potwierdzająca tożsamość oraz diagnozę) załączone w formularzu rejestracyjnym; oryginał zaświadczenia osoba przystępująca do Programu powinna przechowywać do wglądu i przedstawić drogą pocztową na każdorazowe wezwania Fundacji. W przypadku, kiedy Chory nie jest w stanie przesłać zaświadczenia drogą elektroniczną, możliwe jest przesłanie pocztą. Wydłuża to jednak proces rozpatrywania podań.

 
Krok 4
Wypełnij formularz zgłoszeniowy
 
  Potwierdzeniem przystąpienia do Programu JeSteśmy RazeM jest email przesłany przez Fundację na adres wskazany w formularzu podczas procesu rejestracji z informacją o pozytywnym zakończeniu procesu rejestracji.
 
  Nota prawna:

Na podstawie art. 353 kodeksu cywilnego (zasada swobody zawierania umów) strony zawierające umową mogą ułożyć stosunek prawny według swojego uznania. Zgodnie z art. 60 kodeksu cywilnego wola osoby dokonującej czynności prawnej może być wyrażone przez każde zachowanie się tej osoby, które ujawnia jej wolę w sposób dostateczny, w tym także oświadczenie woli w formie elektronicznej. Nie ma zatem przeszkód, aby przystąpienie do Programu następowało poprzez wypełnienie formularza na stronie internetowej. Do zawarcia umowy między stronami dochodzi, gdy oświadczenie woli jednej ze stron dotarło do drugiej strony tak, aby mogła się ona z nim zapoznać, także za pośrednictwem Internetu. Zgodnie zaś z art. 61 par 2 kodeksu cywilnego oświadczenie woli wyrażone w drodze elektronicznej jest złożone w chwili, kiedy wprowadzono je do środka komunikacji elektronicznej w taki sposób, że osoba ta mogła zapoznać się z jego treścią.
Z powyższego wynika, że wypełnienie formularza na stronie internetowej oraz odesłanie na wskazany adres mailowy przez fundację potwierdzenia zawarcia umowy subkonta wypełnia obowiązki niezbędne do zawarcia umowy.