Drukuj
1. Stwardnienie rozsiane (Sclerosis Multiplex) jest jedną z najpoważniejszych chorób neurologicznych, na którą nie ma leku.
2. Nie jest znana przyczyna powstawania choroby, wiadomo, ze najczęściej zapadają na nią młode osoby pomiędzy 20 a 40 rokiem życia. Uważa się, że podstawy SM mogą mieć podłoże genetyczne i są związane z funkcjami układu odpornościowego.
3. W przebiegu choroby układ odpornościowy, który powinien chronić organizm przed bakteriami i wirusami, zwraca się przeciwko własnemu organizmowi i atakuje osłonki nerwów w mózgu i rdzeniu kręgowym w błędnym przekonaniu, że jest to ciało obce. Jest to choroba autoagresywna.
4. Zniszczeniu ulega osłonka mielinowa nerwów, w efekcie czego prawidłowe przewodzenie impulsów nie jest możliwe. W ten sposób upośledzeniu może ulec każda z funkcji życiowych organizmu – od utraty wzroku, słuchu, przez uszkodzenia funkcji przełykania i mówienia, po paraliż i spastyczność mięśni nóg i rąk.
5. 1 na 600 osób w Polsce zapada na tą chorobę.
6. SM nie jest chorobą zakaźną.
7. Mimo że SM jest chorobą nieuleczalną, istnieją leki, które w znaczny sposób modyfikują przebieg choroby i zmniejszają ryzyko trwałego kalectwa. Niektóre z nowoczesnych leków są w stanie odwrócić zmiany powstałe w mózgu chorego w czasie kolejnych ataków choroby.
8. Leczenie SM wymaga ogromnych nakładów finansowych, a leki powinny być przyjmowane przez całe życie.
9. Koszt rocznej terapii interferonem (lek "pierwszej reakcji") to ok. 50 tys. PLN. W przypadku negatywnej odpowiedzi organizmu na taką terapię, alternatywne leczenie (fingolimod, natalizumab) to roczny wydatek 80 -100 tys. PLN.
10. Sytuacja chorych w Polsce w zakresie refundacji leków jest dramatyczna – zaledwie kilka % chorych może liczyć na udział w bezpłatnych programach interferonowych. Programy te trwają zaledwie 2 lata, potem chory zdany jest na samego siebie.
11. Brak jest refundacji leków nowej generacji, drugorzutowych,  które mają skuteczność kilkukrotnie wyższą niż interferony.
12. Chorzy na SM mają dużą szansę na normalne życie. Przeszkodą są tylko i aż pieniądze.